Om tuff

Tuff Ledarskapsträning startade för att vi märkte att något saknades på utbildningsmarknaden. Vi hade under ett drygt decennium infört coachande ledarskap i en mängd företag, i en del fall långtgående i så mån att personalen fick all makt och befogenhet över sin verksamhet – med explosiva resultat som följd. Vi lärde oss massor om hur man kan träna förmågorna som behövs för att vara en coachande ledare på riktigt, och de chefer vi hade som kunder önskade sig ett ”gym” där de kunde träna sitt coachande förhållningssätt. Det blev Tuff ledarskapsträning.

I vår träning hoppar vi över det mesta av teorin, den har de flesta ändå redan hört förut, och framförallt så blir man inte bättre chef av teori. Istället handlar det om att träna, och då förmågor som att lyssna, att coacha, att relatera till människors kapacitet, tala klarspråk i styrkande syfte osv. Man tränar med hjälp av ”riggade” situationer som belyser ens fallgropar, man får specifik och ärlig feedback.

Många tror att de redan kan det här, ända tills de upptäcker hur mycket det finns kvar att tillägna sig och vad det kan ge ifråga om affärsresultat.

Hur är det för dig?

Välkommen att besöka oss på Tuff ledarskapsträning