Handledning

Vi har gjort en kortlek (Tuffkort) med frågor som gör de mest stela middagsbjudningar personliga och angelägna! Korten är inte till för att få igång konversationen om väder och vind, diskussionen om trängselavgifternas vara eller icke vara eller över huvud taget för att vi skall få lägga fram våra kära gamla åsikter. Kort sagt, tanken med korten är att samtalet inte skall bli som ”vanligt”, ni vet, där ingen lyssnar och alla pratar i munnen på varandra...? Syftet med korten är istället att ge oss chansen att prata om det som är viktigt och personligt och att vi lär känna varandra på ett nytt sätt. 

Med kortleken följer några rekommendationer kring hur du kan använda den i olika sammanhang. Här nedan har vi samlat lite mer tips och råd om hur du kan göra för att få så mycket utbyte av korten som möjligt.

Innehåll

Några utgångspunkter
Olika sätt att använda korten

Kategorier
Mindre lek, mer rakt på...
Gör det mer till lek

Lekledare

Några utgångspunkter

En nidbild av hur det kan bli när vi kommer samman, t.ex. på en middag, är att vi ägnar oss mest åt ytlig konversation och om det mot förmodan skulle vara någon som vill berätta något mer personligt så kan många inte lyssna, några kanske tar över och framför allt verkar alla ha åsikter och synpunkter på det som sägs. Personen som ville berätta något känner sig därför inte hörd på ett djupare plan och tendensen att hålla konversationen på ett ofarligt mer opersonligt plan förstärks. Givetvis är det inte alltid så här, eller i alla kretsar, men vanligt vågar vi påstå att det är.

Av denna anledning blev några utgångspunkter viktiga för oss när vi funderade kring hur Tuffkorten skulle vara och användas.

Att korten skulle innehålla tuffa personliga frågor

Korten skulle innehålla tankeväckande, utmanande och mer ”avslöjande” frågor. Frågorna skulle göra att man fick tänka till, formulera sig, berätta hur det egentligen var eller hur det kändes. De skulle bidra till att vi berättade mer om oss själva, att vi vågade vara mer personliga.

Att alla skulle få prata till punkt, bli lyssnad på

Om människor skulle känna att det var Ok att prata om sig själva på ett mer personligt plan så förutsatte det att de bemöttes med hänsynsfullhet och respekt. När någon berättade måste denne få allas uppmärksamhet, och få berätta utan att bli avbruten eller att någon annan tog över. Alla skulle få ha sin ”sändningstid” i fred.

Att alla skulle få ungefär lika mycket tid att berätta

Det finns alltid de som är mer pratglada eller verbala, de som har lättare för att sätta ord på sina tankar och känslor. En av poängerna med Tuffkort skulle därför vara att alla skulle få en chans att bli hörda, att alla skulle få prata och inte bara de som vanligtvis tar mest plats. Man skulle gå ”laget runt”. 

Att alla skulle ha möjlighet att ”tacka nej” till Tuffkorten

Givet att korten skulle innehålla personliga och utmanande frågor, kanske till och med vad några skulle känna var farliga frågor, så måste människor kunna få, på olika sätt, möjlighet att ”tacka nej”. Ett sätt skulle givetvis vara att man fick välja att vara så öppen som det är bekvämt för denne att vara och att man inte skulle pressa någon på ett okänsligt sätt. En annan möjlighet skulle vara genom att deltagare kunde ”passa” på en fråga och dra en annan som kändes lättare att besvara. Ett tredje sätt skulle helt enkelt vara att inte behöva vara med på Tuffkorten. Det skulle med andra ord vara viktigt att respektera människors överväganden när det gäller hur öppna de vill vara mot andra. Å andra sidan kan det många gånger vara värdefullt att utmana sig själv och andra. Du som tar initiativet till Tuffkort blir lämnad med utmaningen att hitta en balans som fungerar.

Dessa utgångspunkter är det kanske särskilt viktigt för dig som lekledare att tänka på.

Tillbaka

Olika sätt att använda korten

Det finns massor av sätt att använda korten på, allt ifrån att under bilresan, för att få tiden till att gå, helt enkelt dra varsitt kort till att under en större middag ha en mer avancerad lek eller tävling. Egentligen är det bara fantasin som sätter begränsningar. Här är några olika sätt att använda korten som vi har använt.

Kategorier

Olika kort är avsedda för olika tillfällen. I den här kortleken finns Tuffallmänna, Tuffnuläge och Tuffnyår. Tuffallmänna använder man när som helst när en grupp människor kommer samman, t.ex. på en middag, och man tycker att det skulle vara spännande att prata om något annat än det vanliga. Frågorna är formulerade som meningar som man skall avsluta. Tuffnuläge använder man när man är en grupp som kanske träffas då och då och som vill stämma av hur läget är just nu. Dessa frågor är formulerade som raka frågor. Tuffnyår, till sist, är ett tillfälle att avsluta och sammanfatta det år som varit. Även dessa frågor är formulerade som meningar som man avslutar. Flera kortlekar är på väg... 

Mindre lek, mer rakt på...

Slumpvis drar varje person ett kort

Alla vid bordet – under t.ex. en middag - drar varsitt kort ur Tuffkorten och lägger det med texten nedåt framför sig på bordet. En person (fokuspersonen) tar sedan upp sitt kort, läser högt och berättar, svarar och delar med sig utifrån frågan på kortet. Om fokuspersonen inte vill svara på just den frågan stoppar denne tillbaka kortet – utan att ha läst det högt - och drar ett nytt kort. Man skall alltså inte behöva prata om något man inte vill samtidigt som det givetvis kan vara givande att ibland utmana sig själv …

I huvudsak lyssnar de andra kring bordet under tiden som fokuspersonen pratar. När denne pratat färdigt tar nästa person vid bordet och lyfter på sitt kort och blir i sin tur den nya fokuspersonen. På detta sätt fortsätter man tills alla vid bordet fått vända och svara på sitt kort.

En möjlig variant är att fokuspersonen, när denne är färdig, skickar samma fråga vidare till en annan valfri person vid bordet, en person som fokuspersonen är intresserad av att höra ett svar ifrån. När denne så slutat fortsätter man med nästa person och nästa kort.

Alla svarar på en slumpvis utvald fråga

Enda skillnaden, jämfört med den ovan, är att alla här svarar på en fråga (samma) som någon dragit ur leken. Fördelen med att dra varsitt kort är att en fokusperson då kan ”passa” och dra ett nytt kort. Även här kan man givetvis passa men det blir ju lite mer som att personen då inte är med.

Välja kort åt varandra

Ett annat sätt att använda korten är att välja kort åt varandra. 

Det kan man göra till exempel genom att i  tur och ordning låta en person bläddra bland korten och välja ut den fråga som han eller hon skulle vilja att nästa person, fokuspersonen, ska svara på. Och när fokuspersonen svarat så väljer denne ut en fråga som nästa person skall svara på osv. tills man gått bordet runt.

En variant på denna är givetvis att en person väljer ut en fråga som han eller hon vill att alla kring bordet skall svara på. 

Gör det till en lek?

Man kan lägga till en ytterligare dimension om man låter någon gissa vad en annan kommer att svara på en fråga. Hur mycket känner vi egentligen till om varandra; vilket år anser din make var det viktigaste och vilket beteende är mest angeläget för honom att ändra på? Att på detta sätt göra det mer till en lek kan dels vara spännande men kan också ibland hjälpa till att lättare ”sälja” in korten. För dessa varianter fungerar nog Tuff allmänna bäst (se kategorier).

En gissar

En person, A, som känner en annan person, B (det kan vara t.ex. ett par, två vänner, två familjemedlemmar osv.), ska först gissa hur B kommer att svara på en fråga som denne dragit. B svarar sedan på frågan. Om A gissat (tillräckligt) rätt får A ett poäng. Sedan skall B gissa vad A kommer att svara på en fråga (antingen samma eller en ny) som denne dragit. Om B gissar rätt får också denne ett poäng. Alla personer vid bordet gör på detta sätt runt bordet med någon de känner väl.

Alla gissar

Skillnaden här, jämfört med ovan, är att en person drar ett kort och läser frågan varefter alla vid bordet skall gissa vad personen kommer att svara. Den eller de som kommer närmast det som personen sedan vill svara får ett poäng. Sedan tar nästa person och drar ett kort och läser frågan osv.

Ännu mer ”teambuilding”

Om man vill göra det här ännu mer åt ”teambuildinghållet” kan lekledaren t.ex. be varje person att skriva ner huvuddragen på det svar som de tror att fokuspersonen kommer att ge på en fråga. Denna fråga kan antingen vara en slumpvis vald fråga eller en fråga som lekledaren själv valt ut. Kanske bör även fokuspersonen skriva ner några stödord för sitt svar. Lekledaren ber sedan deltagarna en i taget att läsa upp sina svar. Om det skulle vara intressant att veta mer kring vad som ligger bakom att just den personen tror att fokuspersonen kommer att svara si eller så kan lekledaren fördjupa det med följdfrågor. När alla kommit med sitt förslag så svarar fokuspersonen på frågan. De som kom närmast får poäng. Sedan går man till nästa person osv.

Tillbaka

Lekledare

Det har visat sig ha många fördelar att ha någon som ikläder sig rollen som ”lekledare”. Citationstecknen här beror på att det ofta när man använder korten egentligen inte är fråga om någon lek (se olika sätt att använda korten). Men det behövs ändå någon som är som en ”ordförande/mötesledare”, någon som håller i det hela – och denne kan man kalla en lekledare (ordförande/mötesledare låter ju otroligt formellt och tråkigt). Vanligast är det du som tar initiativet till Tuffkorten som får axla rollen. Här nedan är lite tips och råd till dig. Ta de som du gillar och strunta i resten.

Om du skall fungera som en lekledare är det bra om gruppen ser dig som en sådan, att de går med på att ge dig den funktionen,  och att de därför ger dig tillstånd att fungera som en mötesledare, att du får styra t.ex. genom att säga till någon som avbryter, att säga att nu måste vi gå vidare till nästa person osv. (se mer strax här nedan)

En lekledares huvuduppgift är att se till så att fokuspersonen inte blir avbruten utan att denne får prata, vara tyst, fundera och prata igen utan att någon annan tar över (sändningstiden) – men följdfrågor från de andra är ok om de ger möjlighet för fokuspersonen att utveckla sin tankegång, förklara något eller göra det mer specifikt.

Å andra sidan har lekledaren också till uppgift att se till så att alla vid bordet får tid, och ungefär lika mycket tid, att besvara sin fråga. Det innebär att när fokuspersonen sagt det som finns att säga – eller när denne riskerar att börja bli långrandig – så är det dags att byta och ge nästa person tillfälle att vara fokusperson och att besvara sin fråga. Lekledaren skall med andra ord bidra till  att alla kring bordet får sin ”sändningstid” oberoende av hur verbala eller pratglada de annars brukar vara.

Tuffkorten innehåller, som du har sett, frågor som kan vara utmanande och tuffa för en del. Några kanske inte vill vara öppen med allt och kanske inte tillsammans med dem som sitter runt bordet En förutsättning för att Tuffkort skall fungera är att man respekterar hur människor väljer. Som lekledare/initiativtagare får du därför uppgiften att hitta en balans mellan att å ena sidan stå för möjligheten med Tuffkort (att vi utmanar oss själva och blir lite mer öppna) och å andra sidan respektera att vissa inte vill prata om personliga saker. Ledord kring det här skulle kunna vara ”inbjuda” och ”lyhördhet”. Att understryka möjligheten med att ”passa” och få ta ett annat kort är viktigt och, givetvis, människor bestämmer ju själva hur öppna de vill vara när de väljer att vara med och svara på ett kort. Och ibland kommer folk att tacka nej till att ”spela” Tuffkort. 

Dessa tre uppgifter tror vi är viktiga (se några utgångspunkter). Om man vill så kan man gärna skapa en överenskommelse i gruppen kring dessa utgångspunkter innan man börjar.

En fråga som kan dyka upp är hur man skall presentera Tuffkort, vad är det för nåt? I vissa sammanhang har vi sagt att det är en lek, och kanske gjort det mer till ett sådant också (se olika sätt att använda korten), och i andra sammanhang har vi sagt att det är som samlade intervjufrågor (som ibland finns i tidningar när man skall göra ett porträtt av någon känd person). Att säga att det är konversationskort stämmer inte för det handlar inte om att skapa konversation. Vi har inget riktigt bra svar på denna fråga, inte annat än att Tuffkort är Tuffkort, men det säger ju inte så mycket, ännu. Om du hittar ett bra sätt att presentera korten är du hjärtligt välkommen att höra av dig (se Tyck till)

Om några kort:

Många av frågorna är formulerade så att man blir ombedd att urskilja/hitta en sak bland många, t.ex. den viktigaste, det klantigaste, det roligaste, det bästa, det jag är mest stolt över, minst stolt över osv. En hel del människor får prestationsångest av sådana frågor, som att det gäller att hitta det absolut rätta … och så blir de blockerade. Du som lekledare kan hjälpa dem att avdramatisera detta genom att t.ex. be dem berätta om det som först dyker upp i deras tankar, att det inte behöver vara helt rätt osv. Det är inte en tävling i att hitta rätt svar och det är mycket möjligt att man svarar annorlunda en annan gång på samma fråga.

Dom med en joker är förstås ett skämt...

Några frågor handlar om partner/relation – är man inte i nå'n just nu hoppar man antingen över eller svarar utifrån annan viktig relation.

”Hur mycket mer tänker/kan du ta innan det är nog?” – Det står ”svara utifrån din tolkning”, om inget svar dyker upp, ta ett annat kort. För oss handlar kortet om vår vilja eller ovilja att förändra något.

Tillbaka

Vi tar tacksamt i mot dina synpunkter och förslag på hur man kan använda korten och hur vi kan förbättra dem framöver. Skriv en rad till oss på Tyck till.

© Tuff ledarskapsträning AB 2006