En kortlek som gör de mest stela middagsbjudningar personliga och angelägna.

En kortlek som bidrar till att människor pratar med varandra på riktigt.

En kortlek med tankeväckande, utmanande och, för några av oss, farliga frågor.